Svenska

Making Healthdata sharable and compareable!

Tjänster:

 • Bistå i kravspecifikation processen kring informationshantering i skrivningen av anbud
 • Assistere ved strategier omkring Informationsarkitektur og modellering
 • Bistå vid beredningen av styrprocesser (Governance) kring terminologi underhåll
 • Bistå vid på strategier kring Informationsarkitektur och modellering
 • Bistå vid utvecklingen och kvalitetsgransknting av standardiserade urvall
 • Bistå vid uppgifter om att flytta fritext till strukturerad dokumentation
 • Bistå vid utveckling/strukturering av maller med terminologi (T.ex. genom anpassning till HL7 CDA & FHIR)
 • Bistå vid konfigurering av IT-system med terminologi
 • Analysera och justera driftinformation med terminologin (BI)
 • Bistå vid Kvalitetssäkring av Master Data Management
 • Gör IT-system "redo för nya marknader" med lokalisering och terminologi (T.ex. att klargöra systemen med marknadsmässial stnandarderoch språk)
 • Bistå vid konsolidering av IT-system's data
 • Utbildning i Semantisk Interoperabilitet
 • Utbildning i strukturerat dokumentation
 • Arbetsflöde analys inom Socialtjänst og Hälsa- och Sjukvård

 

Erfarenhet grund:

 • Som konsult medverkat i kravspecifikation för ett terminologiverktyg för huvudstadsregionen och Region Själland Sundhedsplatform
 • Som konsult guidat det portugisiska sundhedsministerie i semantiska Governance och stöd för semantisk interoperabilitet
 • Som konsult guidat danska KL i utvecklingen av dansk socialtjänst standard (FSIII)
 • Som konsulent for den svenske Socialstyrelse, kvalitetssikret om den svenske Nationale Informaitonsstruktur (NI) understøtter cancerprogrammer
 • Som konsult för SoS kvalitetssäkrad om den svenska Nationella Informaitonsstruktur (NI) stödjer bröstcancerprogrammet
 • Som konsult utvecklat urval för Region Zeeland, Danmark så regionen kunde uppnå målet att strukturera och standardisera sjuksköterske dokumentationen
 • Som projektledare och konsult från verktygsleverantör projektledare och konsult guidat Snomed CT översättningsprojekt i DK, SE, SK & CA
 • Utvecklat och konfigurerereat IT-system innehållande internationella terminologier för att garantera export mognad
 • Analyserat och justerat driftinformation med terminologi (BI), bl.a. service- och klinisk logistik
 • Deltagit i flera mappningsprojekt i målet att säkra data, såsom forskningsdata och registerdata
 • Utbildat i SNOMED CT och Semantisk interoperabilitet inom hälso- och sjukvården

Exempel på Use cases:

 

Använda epSOS erfarenhet

- informations utvexling av hälseodata med hjälp av standarder

 

epSOS är ett europeiskt sjukvårds IT-projekt med målet att stödja den fria rörligheten för medborgare inom Europa. Genom att använda standarder kan patientens vårdinformation utväxlas mellan vårdgivare i olika länder.

Liknande projekt kan genomföras i liten skala för många områden inom hälso-och sjukvård, både nationellt men även lokalt.

epSOS har bidragit till att metoder, processer och identifiering av internationella standarder som stödjer patientens information kan utbytas utan att den information som ska utväxlas misstolkas av IT-system, såväl som människor.

 

Ett landsting eller en kommun har som vision att standardisera registreringsformulär/mallar för kroniska sjukdomar, så hela landstings dokumenterar på samma sätt. Detta gör att landstingets data inom ett visst hälso område kan jämföras, så att behandlingen kan anpassas och om det behövs förbättras.

 

Samma syn kan också vara målet för nationella kliniska databaser. Genom att se till att indata struktureras och standardiseras uppnås möjligheten att de kliniska databaserna kan återanvända data, och att data tydligt kan jämföras när det gäller forskning inom ett specifikt område.

 

SemInte hjälper dig att kartlägga vilka data som behövs i den specifika dokumentationen, hjälper till att utveckla urval baserat på terminologiska standarder och klassifikationer ( t.ex. Snomed CT , ICD-10 , etc. ) som ska användas i mallarna. Underlättar efterföljande kvalitetsgranskningsprocess och hjälper till med den tekniska dialog med leverantörer som skall implementera utväxlings standarderna (HL7 CDA och IHE XDS) och urval.

 

Sjuksköterskedokumentation

- strukturera och standardisera dokumentation inom ett fackspråk

 

Ett landsting har som vision att strukturera dokumentationen i Landstinget, i syftet om att uppnå större igenkännbar och återanvändbar information.

Ett initiativ som kommer att ge landstinget möjlighet till samverkan mellan olika IT-system i regionen, där sjuksköterskedokumentationen är i fokus.

Landstinget vill bygga dokumentationen på internationella standarder som förbättrar landstingets framtid när landstinget ​​hålls som ansvarig för att patienter i landstinget kan få ta sin dokumentation över landsgränser, eller mellan landsting.

 

SemInte har djup erfarenhet av att utveckla urval baserade på terminologien og klassifikationer ( t.ex. Snomed CT , ICF , etc. ) och efterföljande i dialog med journalsystemsleverantör distribuera detta i landstingets IT-system.

 

Genom att strukturera dokumentationen inom olika områden av semantiska standarder uppnår landstinget målet att alla använder samma språk, både IT-system och människor förstå den tillgängliga informationen i vårdplaner, problemlistor eller andra listor med klinisk dokumentation. Information som är viktig för tryggt beslutsfattande omkring patientens behandling.

 

SemInte hjälper dig att kartlägga ditt landsting's dokumentationsprocess med terminologier så att data kan återanvändas och delas med hjälp av internationella standarder som HL7 CDA .

www.seminte.dk