Hjem

Making Healthdata sharable and compareable!

Det handler om at gøre ikke brugbare data brugbare...

 

Med et stigende behov for sundhedsydelser globalt vil der i langt højere grad blive behov for samarbejde og informationsudveksling mellem sundhedsaktører. Et strategiske fokus vil være at få prisen for det enkelte behandlingsforløb ned og kvaliteten op, da det er billigst og naturligvis bedst for patienten at give hurtig og rigtig behandling – første gang! Derfor skal der etableres et datadrevet sundhedsvæsen, hvor menneskelige kompetencer, organisatoriske processer og data tilsammen virker til patientens bedste.

Gennem stor erfaring indenfor udvikling og implementering af IT i sundhedsvæsenet - både i Danmark og Internationalt - har SemInte oparbejdet en ekspertviden, der sikrer kompetent rådgivning indenfor sundhedsterminologi og standardisering. SemInte tilbyder sundhedsIT-faglig konsulentbistand ifm. konkrete opgaver såsom informationsarkitektur, begrebsafklaring, strukturering af dokumentation, interoperabilitet og konfigurering af IT-systemer med terminologi.

Med SemInte's aktive tilstedeværelse og store netværk indenfor europæisk og nordisk SundhedsIT besidder SemInte en unik indsigt i SundhedsIT og Governance relateret til sundhedsvæsenet, hvorfor SemInte også tilbyder konsulentbistand vedrørende mere langsigtede forhold, som eksempelvis IT-strategi og politisk syn på internationale standarder.

www.seminte.dk