Standardisere IT-systemer

Making Healthdata sharable and compareable!

Standardisere IT-systemer

- et skridt nærmere i genbrugen af data og automatisk registrering

Struktureret dokumentation er blot et af skridtene i retningen der sikrerat data genanvendes, standardisering af registre og IT-systemer følger efter. For at et opnå fuldt udbytte af dokumentationen i sundhedsvæsenet og ikke mindst de vigtige data, der registreres i vores kliniske kvalitetsregistre står vi overfor en vigtig beslutning omkring standardisering. Datamængder stiger i hastigt tempo, hvorfor der skal tænkes over hvordan disse data kan effektiviseres.

Hvordan kan vi ændre, så de eksisterende data i patientjournaler og kvalitetsregistrene kan genbruges i stedet for blot at producere flere data?

Samt hvordan sikrer vi kvalitativ forskning i de tilgængelige mængder af data om sundhed- og sygdomstilstande, samt patientbehandling?

 

Problemet består i, at det er svært at sammenligne data fra de mange skattekister med data, som er tilgængelige de vores kvalitetsregistre, da der ikke er enighed om hvordan man beskriver ting, men også mængden af dobbeltregistreringer i journalsystemerne, grundet manglende enighed om data.

 

Ved at blive enige om informationsmodeller og referenceterminologi, kan data sammenlignes, men dette gør det ikke alene. Informationsmodeller og referenceterminologien skal implementeres i de anvendte IT-systemer. En sådan standardisering af IT-systemer i sundhedsvæsenet vil både kunne spare tid og sikre forskning i form af reducering af dobbeltregistreringer, samt automatisk registrering i kvalitetsregistrene.

 

Fælles standarder vil også betyde, at brugerne vil kunne opnå bedre samspil mellem deres IT-løsninger. Når leverandørerne i fremtiden ikke længere skal konkurrere om data, men koncentrerer sig om systemernes faciliteter, må man antage, at den større konkurrence om indhold og features vil resultere i billigere udvikling til fordel for anvenderne og samfundet. Fordelene kommer yderligere i takt med, at standarden anvendes i praksis fx ved udvikling af systemer, og når data kan stilles til rådighed på standardiseret form via en digital platform, som en central datafordeler.

 

Adgang til standardiserede data giver mulighed for mere effektiv offentlig administration og en mere konkurrencedygtig sundhedssektor. Derfor er der brug for at vi Sundhedsvæsenet har fokus på standarder, der vil medvirke til at skabe en sammenhængende digital infrastruktur for Sundhedssektoren på tværs af både offentlige og private aktører.

 

www.seminte.dk