Services

Making Healthdata sharable and compareable!

Services:

 • Assistere i kravspecificering processen i udbudskrivning
 • Assistere ved strategier omkring Informationsarkitektur og modellering (fx.
 • Assistere i udarbejdelse af Governanceprocesser omkring terminologivedligeholdelse
 • Assistere med udarbejdelse og kvalitetssiking af standardiserede datasæt
 • Assistere i opgaver omkring at ændre fritekst-baseret dokumentation til struktureret dokumentation
 • Assistere i udviklingen/struktureringen af skemaer med terminologi (fx. ved adaption af HL7 CDA & FHIR)
 • Konfigurere IT-systemer med terminologi
 • Assistere i analysen og tilpasingen af driftsinformation med terminologi (BI)
 • Udarbejde process-, begrebs- og informationsmodeller til understøttelse af forskellige kliniske og sociale områder
 • Gøre IT-systemer "ready to new markets" med lokalisering og terminologi (fx. at gøre systemer complaint med et markeds standarder og sprog)
 • Assistere ved konsolidering af IT-systemer's data
 • Undervise i Semantisk Interoperabilitet
 • Undervise i struktureret dokumentation
 • Assistere i gennemførelse af arbejdsgangsanalyser indenfor social- og sundhedsområdet
 • Bistå i implementering af SundhedsIT systemer

 

Erfaringer:

 • Som projektleder assisteret de sjællandske regioner i udviklingen og implementeringen af mere end 70 integrationer mellem Sundhedsplatformen og de 2 regioners portefølgesystemer
 • Som konsulent assisteret i kravspecificering af et terminologiværktøj til Region Hovedstaden og Regions Sjællands EPJ-system
 • Som konsulent rådgivet det portugisiske sundhedsministerie i Semantisk Governance og understøttelse af Semantisk Interoperabilitet
 • Som konsulent rådgivet KL i udviklingen af klassifikationsdelen i Fællessprog III
 • Som konsulent for den svenske Socialstyrelse, kvalitetssikret om den svenske Nationale Informaitonsstruktur (NI) understøtter cancerprogrammer
 • Som konsulent udviklet datasæt til Region Sjælland, så regionen kunne opnå målet om at strukturere og standardisere sygeplejerske dokumentationen
 • Som leverandørprojektleder, samt rådgiver ledet SNOMED CT oversættelsesprojekterne i DK, SE , SK & CA
 • Udviklet og konfigurereret IT-systemer med international terminologi for at sikre eksportmodenhed
 • Analyseret og tilpasset drifts-information med terminologi (BI) bl.a. omkring service- og klinisk logistik
 • Deltaget i flere mapningsprojekter i målet om at sikre udveksling af data, såsom forskningsdata og registerdata
 • Undervist i SNOMED CT og Semantisk Interoperabilitet indenfor Sundhedsvæsenet

Eksempler på Use cases:

 

Fællessprog III

- strukturere og udveksle dokumentation i det kommunale sundhedsområde

 

Med kommunalreformen er der kommet flere ansvarsopgaver for kommunerne indenfor sundhedsområdet og dermed også stigende udgifter. Der er derfor et incitament for hver kommune til at se på driften indenfor sundhedsområdet. Tidlig opsporing og forbedret dokumentation er begge tiltag som kommuner vil blive målt på i henhold til den nye digitaliseringsstrategi.

Derfor ønsker en kommune, med udgangspunkt i den nye Fællessprog III (FSIII) standard, at optimere og strukturere deres dokumentationen indenfor sundhedsområdet. Kommunen ønsker at optimere kommunens tilgængelige driftsinformationer, for tidligere at kunne sætte ind, hvis der er tegn på at driftsbudgettet for sundhedsområdet vil gå over budget. Kommunen ønsker at få optimeret eller som minimum at fange de data, som er indikatorer i tidlig opsporing. Alt imens kommunen ønsker at leve op til Regeringens og KL's krav om at FSIII skal være implementeret inden udgangen af 2017.

SemInte har bistået KL som rådgiver i udviklingen af klassifikationssporet i FSIII og har derfor et indgående kendskab til standarden, sideløbende med en praktisk implementeringserfaring når standarder skal implementeres i en organisation og deres IT-Systemer. SemInte kan hjælpe din kommmune med at opnå de fornødne data, der er nødvendig for at have fuld kontrol på driftsinformationer, indikatorene for tidlig opsporing, alt sammen ved at implementere en stuktureret dokumentation baseret på FSIII standarden. SemInte tilbyder både implementering samt undervisning af det personale der skal sikre de data en kommune bør have for at være en datadrevet kommune.

 

Genanvendelig dokumentation

- standardisering og strukturering indenfor et klinisk område

En region har visionen om at standardisere dokumentationen indenfor Sygeplejeområdet, i målet om at opnå genkendelighed og genbrug af dokumentation. Et tiltag der vil bringe regionen muligheden for interoperabilitet mellem de forskellige IT-systemer i regionen, når sygeplejedokumentationen er i fokus.

Regionen ønsker at tage udgangspunkt i internationale standarder, så regionen er fremtidssikret og kan leve op til at regionens patienter kan medbringe deres patientinformationer når patientbehandling skal udføres på tværs af regioner eller på tværs af landegrænser.

SemInte har dybdegående erfaring med at ændre fritekst-baseret dokumentation til struktureret dokumentation. Ved at udvikle datasæt baseret på terminologi (såsom SKS, SNOMED CT, ICF osv.), efterfulgt af en dialog med en EPJ eller EOJ leverandør om at implementere dem i regionens IT-systemer, opnåes at informationer kan udveksles. Sygeplejersker opnår genkendelighed i de tilgængelige informationer i plejeplaner, problemlister eller andre oversigter i den kliniske dokumentation, som de skal kunne læse og forstå, ved at de selv anvender samme dokumentationssprog.

Ved at strukturere dokumentation indenfor forskellige områder med terminologiske standarder opnår regioner at alle anvender samme sprog, et sprog som både IT-systemer og mennesker forstår. Informationer gøres tilgængelige, hvilket er vigtigt for at have et ordentligt beslutningsgrundlag, når der skal træffes beslutninger i en patientbehandling.

 

SemInte hjælper dig med at strukturere og standardisere din region eller kommunes dokumentationsproces ved at mappe dokumentationssproget med terminologi, så data kan genanvendes og udveksles via en international standard som f.eks. HL7 CDA.

www.seminte.dk