Kontakt

Making Healthdata sharable and compareable!

 

Min vision

- At være medvirkende til at skabe et datadrevet sundhedsvæsen...

 

Sundhedsvæsenet har tidligere været præget af at være stærkt siloopdelt ligesom deres ansvar for specifikke opgaver. Sundhedsvæsenet er i rivende udvikling ved at ansvaret for opgaver flytter sig og i højere grad skal løftes i et samarbejde parterne imellem.

Der vil derfor i langt højere grad blive behov for samarbejde og informationsudveksling mellem de enkelte instanser. Det strategiske fokus vil være at få prisen for det enkelte behandlingsforløb ned og kvaliteten op, da det er billigst og naturligvis bedst for patienten, at give hurtig og rigtig behandling – første gang!

For at dette skal lykkes skal der etableres et datadrevet sundhedsvæsen, hvor menneskelige kompetencer, organisatoriske processer og data tilsammen virker til patientens bedste.

Netop derfor stiftede jeg Seminte, for aktivt at kunne medvirke i målet om at skabe et datadrevet sundhedsvæsen.

 

SemInte ejes og drives af undertegnede. Min uddannelsesmæssige baggrund består i en autorisation som sygeplejerske, samt en universitetsuddannelse i sundhedsinformatik (Master i SundhedsIT).

Jeg har en lang erfaring med digitalisering af sundhedsvæsenet. Hertil kommer erfaring som leder, underviser og konsulent i både offentlige og private organisationer med fokus på nationale som internationale opgaver.

Jeg fokuserer på at levere værdi til sundhedsvæsenet ved at sikre, at informationer kan udveksles og genbruges. Jeg har deltaget i udviklingen af specifikationer og standarder både lokalt, nationalt, og internationalt indenfor anvendelsen af Semantik. Jeg har været ansvarlig for oversættelsen af Snomed CT i flere lande, inkl. Danmark og Sverige, og har bistået EU-projektet “epSOS” som semantisk interoperabilitetsexpert. I Danmark jeg deltaget i udviklingen af klassifikationsdelen i Fællessprog III til kommunerne.

 

“ Det er er vigtigt for mig, at de mængder af data, der skabes i den sundhedsfaglige dokumentation, kan anvendes og ikke mindst blive genbrugt af it-systemer og mennesker.”

 

For at kunne vejlede bedst muligt omkring sundhed-IT, er det vigtig for mig at være opdateret i de nuværende udfordringer vore klinikere oplever når de arbejder i et udviklende sundhedsvæsen. Især den praktiske hverdag som slutbruger af sundhedsvæsenets IT-systemer, hvorfor jeg er tilmeldt Vikarservice Nord, hvor jeg løbende har vikarvagter på Nordsjællands hospital og i hjemmeplejen.

 

Annika Sonne Hansen

ash@seminte.dk

+45 5383 0702

SemInte Info:

 

(+45) 53 83 07 02

 

info@seminte.dk

 

SemInte

Moldrupvej 36 (Faktureringsadresse)

DK-2970 Hørsholm

www.seminte.dk

 

"Jeg ser frem til et samarbejde!"

www.seminte.dk